Světci k nám hovoří...


sv. Gilbert

Gilbertus, ep. Melden

13. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1009

ŽIVOTOPIS

Podle některých francouzských údajů se narodil 30. 9. 950 v Hamu. Za druhé možné místo jeho původu je uváděno Vermandois v severní části dnešní Francie.

Biskup Ercanrandem mu udělil jáhenské svěcení. Pak je uváděn na dvou odlišných místech v různých hodnostech, které zpracovatelem tohoto článku není možné ověřit.

Po biskupově smrti v roce 995 Gilberta pro jeho požehnané působení a schopnosti lid i duchovenstvo navrhlo na biskupský stolec a s volbou souhlasil i hrabě Odón.

Z Gilbertových biskupský aktů je známo, že podepsal listinu ve prospěch opatství Saint Denis, dary pro opatství na Ile de France a další. V roce 1008 byl zapsán jako účastník koncilu v Chelles a v dalším roce zemřel.

Přenesení jeho ostatků je uváděno v letech 1491 a 1545. Za náboženských válek došlo v roce 1562 k jejich znesvěcujícímu poškození hugenoty.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinianus, eremita (asi 398); Castor Aquitanus (s. IV.); Benignus, m. Tuderti (s. IV); Stephanus, ep. Lugdunen (ca.515); Stephanus, abbas Reatin (s. VI); Gosbertus (874); Guimera (asi 931); Fulcranus (1006); Gilbertus, ep. Melden (1009); Iordanus de Saxonia (1237); Christina de Spoleto (1458); Eustochium (Lucretia); Bellini. (1469); Paulus Liu Hanzuo (1818); Paulus Lê-Văn-Lôc (1859); James Alaphridus Miller /Leo-William/ (1982)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.