Světci k nám hovoří...


sv. Jan Garcia

Ioannes Baptista a Conceptione Garcia

14. února, připomínka
Postavení:řeholník OSST
Úmrtí:1613

ŽIVOTOPIS

Narodil se 10. 7. 1561 ve Španělsku. Stal se knězem a členem řádu trinitářů. Vlastní jméno Jan Garcia Jijón zaměnil za řeholní Jan Křtitel od Početí. Stal se jedním z nejžádanějších kazatelů své doby a v roce 1594 spoluzakladatelem reformované větve svého řádu - "bosých trinitářů." Jejího schválení se mu dostalo od papeže Klementa VIII., když se k němu dostal do Říma v r. 1599. O šest let později se stal prvním provinciálem. K založení ženské větve řádu došlo v Granadě roku 1612. Jan Křtitel od Početí Garcia zemřel v Córdobě.

Kanonizován byl 25. května 1975.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria IV Cinerum; Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Cyrillus et Methodius (869 a 885); Vitalis, m. in Umbria (století neznámé); Zeno, m. Romæ (století neznámé); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (století neznámé); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (asi 450); Antoninus, abbas (asi 830); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Vincentius Vilar David (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.