Světci k nám hovoří...


sv. Bazián a druhové

Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius

14. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Z Alexandrie a z Egypta jsou tohoto dne připomínáni svatí mučedníci Bazián, Tonion, Protus a Lucius, kteří byli vrženi do moře; kněz Cyrion, exorcisti Agaton a Mojžíš, kteří byli upáleni; Dionýsius a Amonius, kteří byli sťati mečem, a tak tito všichni získali věčnou slávu.

POZNÁMKA

V martyrologiu je na prvním místě dnes v církvi připomínán svátek svatých Cyrila a Metoděje, věrozvěstů a spolupatronů Evropy, které v naší zemi máme dovoleno slavně slavit 5. července.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (století neznámé); Cyrillus et Methodius (869 et c. 885); Vitalis, m. in Umbria (s. inc.); Zeno, m. Romæ (s. inc.); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (ca. 450); Antoninus, abbas (ca. 830); Vincentius Vilar David (1937); Cyrillus et Methodius (869 a 885)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.