Světci k nám hovoří...


Cyrillus et Methodius

14. února, připomínka
Úmrtí:869 et c. 885


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (století neznámé); Cyrillus et Methodius (869 et c. 885); Vitalis, m. in Umbria (s. inc.); Zeno, m. Romæ (s. inc.); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (ca. 450); Antoninus, abbas (ca. 830); Vincentius Vilar David (1937); Cyrillus et Methodius (869 a 885)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.