Světci k nám hovoří...


sv. Vital

Vitalis, m. in Umbria

14. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Tento i následující mučedník patří mezi ty světce prvních století, o kterých téměř nic nevíme, ale o jejich mučednictví pro věrnost a lásku ke Kristu svědčí úcta k nim. Jejich svatost je stručně označena nápisem nebo znaky na náhrobku a zapsáním ve starých martyrologiích.

V obci Terzo la Pieve vzdálené asi 15 km od Spolety v italské provincii Perugia, jejíž stejnojmenné hlavní město leží v oblasti Umbrie, byl teprve v minulém století nalezen náhrobek sv. Vitala mučedníka s nápisem. Biskup ze Spolety ho ve IV. století umístil do zde vybudovaného kostela. Někteří odborníci podle nálezu předpokládají, že sv. Vital zemřel na kříži.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria IV Cinerum; Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Cyrillus et Methodius (869 a 885); Vitalis, m. in Umbria (století neznámé); Zeno, m. Romæ (století neznámé); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (století neznámé); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (asi 450); Antoninus, abbas (asi 830); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Vincentius Vilar David (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.