Světci k nám hovoří...


sv. Zeno

Zeno, m. Romæ

14. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Podobně jako v předchozím případě nemáme podrobné zprávy o životě tohoto mučedníka. Je však uveden jako patron starověké baziliky na Via Appia v Římě. Zde byl pohřben na hřbitově Prétextat.

Někde se udává, že byl velitelem legie složené z křesťanských vojáků a všichni byli v době pronásledování za císaře Diokleciána povražděni. Jejich památka byla dříve uváděna 9. 7. Ztotožňování s tímto velitelem není však jednoznačně považováno za správné. Nedaleko místa, kde byl sťat apoštol Pavel, se ale nachází pamětní kostel s malou kryptou, v níž byla uctívána jejich památka. Asi po roce 822 byly papežem Paschalem I. jejich relikvie přeneseny do kaple sv. Zena při pravé straně v chrámu sv. Praxedy.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria IV Cinerum; Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Cyrillus et Methodius (869 a 885); Vitalis, m. in Umbria (století neznámé); Zeno, m. Romæ (století neznámé); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (století neznámé); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (asi 450); Antoninus, abbas (asi 830); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Vincentius Vilar David (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.