Světci k nám hovoří...


sv. Jiřina

Georgia

15. února, připomínka
Postavení:panna a řeholnice
Úmrtí:s. V.- VI.
Atributy:bílé holubice

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Klermontu. Svůj život zasvětila Bohu jako řeholnice. Venkov považovala za nejvhodnější místo pro chvály Bohu. Každý den prožívala v modlitbě a hodně se postila. O jejím zbožném životě se zmiňuje sv. Řehoř Turský.

Životopisy uvádí, že když zemřela, pohřebního průvodu se zúčastnily bílé holubice, které se zdržovaly v blízkosti jejího těla. Při obřadech v kostele usedly na jeho střechu a pak ji doprovázely až ke hrobu. Holubičí bělost je považována za symbolické zdůraznění hodnoty jejího panenství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgia (s. V.- VI.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Onesimus (s. I.); Claudius La Colombi (1682); Sigfridus (asi 1045); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Quinidius (578); Decorosus (post. 680); Walfridus (ca. 765); Angelus Scarpetti (ca. 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.