Světci k nám hovoří...


sv. Jiřina

Georgia

15. února, připomínka
Postavení:panna a řeholnice
Úmrtí:s. V.- VI.
Atributy:bílé holubice

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Klermontu. Svůj život zasvětila Bohu jako řeholnice. Venkov považovala za nejvhodnější místo pro chvály Bohu. Každý den prožívala v modlitbě a hodně se postila. O jejím zbožném životě se zmiňuje sv. Řehoř Turský.

Životopisy uvádí, že když zemřela, pohřebního průvodu se zúčastnily bílé holubice, které se zdržovaly v blízkosti jejího těla. Při obřadech v kostele usedly na jeho střechu a pak ji doprovázely až ke hrobu. Holubičí bělost je považována za symbolické zdůraznění hodnoty jejího panenství.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.