Světci k nám hovoří...


sv. Severín

Severus, presb. in Valeria

15. února, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Ve Valerii, v hornaté oblasti italských Abruzz, byl zbožným a lidumilným knězem. Z jeho života je známo, že se živil plody vlastní práce, obdělával vinici a pro tuto práci přišel jednou pozdě k umírajícímu farníkovi, který si jej nechal zavolat. Před lůžkem nemocného padl na kolena a hořce se rozplakal. Jeho lítost a modlitby měly zázračný účinek, mrtvému vrátily život.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgia (s. V.- VI.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Onesimus (s. I.); Claudius La Colombi (1682); Sigfridus (asi 1045); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Quinidius (578); Decorosus (post. 680); Walfridus (ca. 765); Angelus Scarpetti (ca. 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.