Světci k nám hovoří...


sv. Sixfrid

Sigfridus

15. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 1045

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anglie a pravděpodobně byl řeholním knězem v Yorku. Odtud jej král Ethelred poslal v roce 995, asi už jako biskupa, do Norska králi Olafovi Tryggvasnovi s dalšími Angličany. Odtud jeho misijní cesta vedla do Švédska, kde pokřtil krále Olafa Skötkonunga a ve Växjö postavil chrám. V jižní části země založil první biskupství nazvané Skara a pro východní i západní gótskou říši vysvětil dva biskupy. Pak odešel evangelizovat vzdálenější oblasti. Toho využili nepřátelé a zavraždili jeho dva hlavní pomocníky. Král chtěl vrahy popravit, ale Sixfrid se přimluvil, aby ortel smrti změnil v trest těžkých pokut. Sám cokoli z těchto peněz odmítl, i když byl v nouzi a potřeboval dokončit svůj chrám. Působil ještě v Dánsku, ale zemřel ve Växjö.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.