Světci k nám hovoří...


sv. Josip, Zosim, Baral, Isik a Agapés (panna)

Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes

15. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Isicio byl knězem a Josipo byl jáhnem, kteří přišli z Říma do Antiochie v Sýrii. Zde se s nimi pro víru stali mučedníky také Zosimus, Baralo a Agape v martyrologiu zapsána jako panna. Další informace nám o nich nejsou známé.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.