Světci k nám hovoří...


sv. Kvinidius

Quinidius

15. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:578

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Vaison do vznešené a křesťanské rodiny. Legenda popisuje předpověď, kterou jeho matka slyšela v kostele sv. Genesia z Arles od anděla. Ten jí oznámil, že se jí narodí chlapec, který se jednoho dne stane pastýřem věrných z Vaisonu.

Kvinidius jako mladý strávil nějakou dobu v samotě poblíž Toulonu a pak odešel do opatství Lérins s představou věnovat se modlitbě, studiu a žít asketickým životem. Vedle zbožnosti si osvojil ducha poslušnosti, a proto na výzvu biskupa Theodosia z Vaisonu, který ho vysvětil, přijal od něj i poslání být arciděkanem. Po roce 573 ho prý vystřídal na biskupském stolci. Datum bývá zpochybňováno, protože ho na sněmu v Arles údajně zastupoval už v roce 554. Pro svá kázání a moudré vedení diecéze si získal pověst, pro kterou byl povolán k účasti na pařížských sněmech v letech 557 a 573. Jeho tělo bylo po smrti uloženo pod hlavním oltářem katedrály Notre-Dame-de-Nazareth ve Vaisonu. Tam bylo nalezeno při restaurování katedrály v roce 1950.

Do seznamu svatých byl Kvinidius zapsán ve 13. století na žádost biskupa Rambauda Flotte papežem Inocencem III.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.