Světci k nám hovoří...


sv. Dekoros

Decorosus

15. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po r. 680

ŽIVOTOPIS

Stal se biskupem ve městě Capua ležícím asi 25 km severně od Neapole v italské provincii Caserta v Kampánii. Doba jeho episkopátu bývá uváděna vsazením do období vlády některých panovníků, zejména Grimvalda I., vévody z Beneventu, a východořímského císaře Justiniána II. Dekoros setrval v biskupské službě 30 let. Během té doby se v roce 680 zúčastnil římského koncilu, kterému předsedal papež Agatho.

Legenda hovoří o ženě, která za Dekorosem přišla kvůli nemoci svého syna a s nadějí, že by mohl být uzdraven na přímluvu sv. Rufa. Biskup možnost nevyvrátil, jeho ostatky vyhledal a obřadně je přenesl do baziliky svatého Štěpána a Agáty. Syn ženy se v té době zázrakem uzdravil. Biskup Dekoros zemřel s pověstí svatosti mezi léty 681 až 695. Jeho ostatky jsou uchovávány ve stříbrném relikviáři v Capua.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.