Světci k nám hovoří...


sv. Valfrid

Walfridus

15. února, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:asi 765

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 700 v Pise ve střední Itálii do šlechtického rodu Gherardesových jako první z pěti sourozenců. Oženil se s Thesi a spolu měli 5 synů a dceru. Asi v polovině svého života, když děti dostatečně vyrostly, Valfrid s manželkou jako Boží pozvání pocítili touhu po hlubším duchovním životě v klášteře. Po dohodě se dvěma dalšími manželskými páry se muži Fortis a Gudoald, který byl příbuzným Valfrida, dohodli a vedeni Valfridem začali žít jako poustevníci. Se souhlasem biskupa z Pisy založili v červenci 754 klášter sv. Petra v oblasti Palazzuola a převzali řeholi sv. Benedikta. V nevelké vzdálenosti zbudovali také klášter pro své manželky a dcery, které v něm přijaly řeholní závoj. Valfridův syn Ginfred jednou utekl z kláštera a vzal prý s sebou některé kamarády a nějaké cennosti. Pro jeho otce to byla velká bolest a usilovně se za něj modlil. Jeho Ginfred se pak s velkou kajícností vrátil, avšak s trvalým poškozením prstu pravé ruky. Po otcově smrti se stal druhým opatem kláštera.

Valfrid i jeho žena prý zemřeli ve stejný den 15. 2. pravděpodobně r. 765 a byli pohřbeni společně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.