Světci k nám hovoří...


blah. Angel Scarpetti

Angelus Scarpetti

15. února, připomínka
Postavení:mnich OESA
Úmrtí:asi 1306

ŽIVOTOPIS

Narodil se v první polovině 13. století v Borgo Santo Sepolcro (dnes Sansepolcro) v provincii Arezzo v Itálii. V roce 1254 vstoupil do kláštera poustevníků Jana Bono. Tam se po dvou letech všichni stali členy nového řádu poustevníků svatého Augustina.

Angel Scarpetti vděčil údajně za své vzdělání Mikuláši z Tolentina, který v té době rovněž přijal augustiniánský hábit.

Podle legendy Angel Scarpetti zakládal augustiniánské domy nejen v italských chudinských čtvrtích (slumech) postižených katastrofou, ale také v Anglii. První biografie o něm se ztratila a mezi jiným zůstala tradovaná pověst o tom, jak se snažil vyprosit milost pro muže odsouzeného k smrti. Když jeho prosba byla zamítnuta, záhy po popravě přivedl popraveného muže zpět k životu. V dalších biografiích je představován jako skromný a trpělivý mnich velmi ctnostného života. Jako by k potvrzení toho zůstalo jeho tělo do roku 1583 bez známek rozkladu a vydávalo prý sladkou vůni. Lidé ho od jeho smrti měli v úctě jako světce, ale teprve 27. 7. 1921 jeho kult potvrdil papež Benedikt XV.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Onesimus (s. I.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Georgia (s. V.- VI.); Quinidius (578); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Decorosus (po r. 680); Walfridus (asi 765); Sigfridus (asi 1045); Angelus Scarpetti (asi 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611); Claudius La Colombi (1682); Angelus Iglesia Ociña, Richardus Guerra Villaizán, Gregorius Diez, Kamila Diez et Elis Moravillo (1937); Michael Sopocko (1975)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.