Světci k nám hovoří...


sv. Eliáš a druhové

Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel…

16. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:309

ŽIVOTOPIS

Bylo jich prý pět, původem z Egypta, kteří dobrovolně doprovázeli křesťany odsouzené k nuceným pracím v kilikijských kamenolomech. Při zpáteční cestě byli zadrženi v branách Césareje a vyslýcháni. Řekli jen svá jména, a že jejich vlastí je nebeský Jeruzalém. Z nařízení prefekta byli mučeni a sťati. Mimo Eliáše uvedli jména Jeremiáš, Izaiáš, Samuel a Daniel. K nim patří i následující skupina sedmi mučedníků začínajících Pamfiliem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (neznámé století); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Marutha (před rokem 420); Philippa Mareri (1236); Nicolaus Paglia (1256); Franciscus Tóyama Jintaro (1624); Marianus Arciero (1788); Iosephus Allamano (1926)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.