Světci k nám hovoří...


blah. Filipa Mareri

Philippa Mareri

16. února, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:1236

ŽIVOTOPIS

Kolem roku 1224 se seznámila s Františkem s Assisi a o několik let později založila v městečku Borgo S. Pietro klášter klarisek. Projevovala velkou nezištnost a stala se první abatyší kláštera. Zemřela ve 36 letech a její kult se rozšířil velmi záhy. Schválen však byl až v roce 1806.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (neznámé století); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Iosephus Allamano (1926); Philippa Mareri (1236); Marutha (ante 420); Nicolaus Paglia (1256)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.