Světci k nám hovoří...


Nicolaus Paglia

16. února, připomínka
Úmrtí:1256


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (neznámé století); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Iosephus Allamano (1926); Philippa Mareri (1236); Marutha (ante 420); Nicolaus Paglia (1256)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.