Světci k nám hovoří...


sv. Gerasim

Gerasimus, abbas

5. března, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:475
Atributy:lev a opatské symboly

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Lykii v Malé Asii. Z domova odešel navštívit mnichy v egyptské poušti a v Palestině, kde už zůstal. Přátelil se s Eutymiem Velikým (připomínaným 20. 1.), podle nějž si opravil některé své názory. Po roce 455 vybudoval poblíž Jericha velký klášter, v němž shromáždil mnoho svých žáků, kteří zatoužili po poustevnickém životě.

Dle legendy se setkal s bolestně řvoucím lvem kvůli podebranému trnu v noze. Trn vyndal, nohu ošetřil a lev jej vděčně následoval jako věrný pes. Dokonce snad pro mnichy lovil zvěřinu. Gerasim zemřel a byl pochován za nepřítomnosti svého lva. Ten jej pak hledal a nakonec na jeho hrobě pošel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Cæsarien (195); Phocas (asi s. IV.); Gerasimus, abbas (475); Ioannes Iosephus a Cruce (Carolus) Gaetano (1734); Conon, hortulanus (ca. 250); Lucius Pp (254); Hadrianus, m. in Palæstina (309); Kieranus (530); Virgilius, ep. Arelaten (ca. 618); Ieremias de Valachia (Ioannes); Kostistik (1625)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.