Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan /Karel/ Gaetano

Ioannes Iosephus a Cruce (Carolus) Gaetano

5. března, připomínka
Postavení:řeholník OFMConv
Úmrtí:1734

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1654 v Ischii v Neapolsku. Jmenoval se Karel Kajetán. Byl tiché povahy se sklonem k velké zbožnosti. Rád rozjímal o umučení Páně a o eucharistii. V 16 letech jako první Ital vstoupil do noviciátu Petra z Alkantary, přísnějšího řádu františkánů, tzv. bosáků. Přijal jméno Jan Josef (od Kříže). Prospíval ve studiu i ve ctnostech. Již po třech letech byl poslán účastnit se zbudování nového kláštera poblíž Neapole, který měl sloužit za základ neapolské provincii. Sám si u kláštera vystavěl poustevnu, ale samota nebyla jeho trvalým povoláním. Přes svoji velkou pokoru se později stal i provinciálem menších bratří. Žil asketicky, po 64 let prý na sobě nosil sále totéž roucho, nosil i žíněný pás se železným křížkem opatřený ostrými hroty. Proto k jeho jménu bylo připojeno "od Kříže" Po 24 let se živil jen chlebem a ovocem. Zemřel na mozkovou příhodu ve svém klášteře na hoře sv. Lucie. Blahořečen byl v roce 1790 a kanonizován r. 1839.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Cæsarien (195); Phocas (asi s. IV.); Gerasimus, abbas (475); Ioannes Iosephus a Cruce (Carolus) Gaetano (1734); Conon, hortulanus (ca. 250); Lucius Pp (254); Hadrianus, m. in Palæstina (309); Kieranus (530); Virgilius, ep. Arelaten (ca. 618); Ieremias de Valachia (Ioannes); Kostistik (1625)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.