Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Koleta Bolet

Coleta Boylet

6. března, připomínka
Postavení:řeholnice, obnovitelka řádu OSCI
Úmrtí:1447
Patron:klarisek, tesařů, služebných; vzývána jako přímluvkyně za šťastný porod, při neplodnosti a při bolestech hlavy, očí i jako pomocnice při horečce.

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Corbii na severu Francie roku 1381 a její jméno bylo Nicolette. Otec byl tesař. Oba rodiče jí zemřeli už v roce 1398. Pak vstoupila do třetího řádu sv. Františka a duchovním vůdcem jí byl opat. Žila v poustevně při opatství a měla sny i vidění, které jí byly výzvou, aby začala s obnovou františkánského řádu. Dostalo se jí i povzbuzení od Petra de Luna (uchazeče o papežský stolec), který ji doporučil do druhého řádu r. 1406 a dal jí souhlas k reformování i zakládání dalších klášterů. Její kláštery s přísnou řeholí sv. Kláry byly silně kritizovány řeholnicemi, zastávajícími umírněnější formu v Pikardii a v Savojsku.

Koleta byla ženou pevné víry a vůle, byla důsledná ve svých rozhodnutích, a i když neměla zvláštní průpravu, založila 17 klášterů ve Francii a ve Flandrech a mnoho dalších reformovala, takže když umírala, hlásilo se prý k její reformě na 140 klášterů nejen z Evropy. Zemřela v belgickém Gentu. V roce 1740 byla blahoslavena a roku 1807 kanonizována.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fridolinus (asi s. VI.); Rosa de Viterbio (1253); Coleta Boylet (1447); Chrodegandus (766); Marcianus, ep. Derthonen (s. inc.); Victorinus, m. Nicomediæ (s. inc.); Quiriacus, presb. (s. IV in.); Evagrius (ca. 378); Iulianus, ep. Toletan. (690); martyres Amorii XLII (848); Ollegarius (1137)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.