Světci k nám hovoří...


sv. Chrodegand

Chrodegandus

6. března, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:766

ŽIVOTOPIS

Pocházel od Lutychu v Belgii a stal se pokračovatelem v reformování franské církve. Byl knězem šlechetné povahy a založil hnutí, které se postupně rozšířilo a později nabylo i značného vlivu. Vyučováním zvyšoval úroveň duchovenstva, přičemž kněze vedl k životu v komunitách. Pro společenství, která tvořila jeho hnutí, navrhl pravidla, vycházející částečně z řehole sv. Benedikta. V roce 742 byl zvolen biskupem v Metách a od papeže Štěpána II. obdržel arcibiskupskou hodnost. Nejen zorganizoval kapitulu, ale v celé diecézi zavedl liturgický zpěv podle římského vzoru a v Metách založil školu církevní hudby. Za podpory krále Pipina Krátkého zaváděl své reformy i v sousedních diecézích. V roce 748 založil významný klášter Gorze. Zanechal také spisy v latině i v domácím jazyce.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fridolinus (asi s. VI.); Rosa de Viterbio (1253); Coleta Boylet (1447); Chrodegandus (766); Marcianus, ep. Derthonen (s. inc.); Victorinus, m. Nicomediæ (s. inc.); Quiriacus, presb. (s. IV in.); Evagrius (ca. 378); Iulianus, ep. Toletan. (690); martyres Amorii XLII (848); Ollegarius (1137)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.