Světci k nám hovoří...


Basilius, Eugenius, Agathodorus, Elpidius,

7. března, připomínka
Úmrtí:ca. s. IV


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Perpetua et Felicitas (203); Teresia Margarita Redus (1770); Eubulius (309); Satyrus, Saturninus, Revocatus et Secundinus (203); Basilius, Eugenius, Agathodorus, Elpidius, (ca. s. IV); Paulus Simplex (s. IV.); Gaudiosus, ep. Brixien (s. V.); Ardo Smaragdus (843); Paulus, ep. Prusen (850); Ioannes Larke et Ioannes Ireland (1544)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.