Světci k nám hovoří...


sv. Felix z Dunwiche

Felix, ep. Dumnocen

8. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 646

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Burgundsku. Stal se biskupem a byl sv. Honoriem z Canterbury poslán hlásat evangelium do východní Anglie. Posledních 16 let života úspěšně působil v Dunwichi na pobřeží Suffolku. Za pomoci krále Sigeberta zřídil pro chlapce školu, do které přivedl učitele z Canterbury. Zemřel v Dunwichi a jeho ostatky byly později přeneseny do opatství Ramsey.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Deo (1550); Faustinus Míguez (1925); Felix, ep. Dumnocen (asi 646); Pontius, diaconus (s. III.); Apollonius et Philemon (287); Provinus (ca. 420); Senanus (s. VI.); Theophilactus (ca. 840); Humfridus (871); Duthacus (ca. 1065); Veremundus (ca. 1095); Stephanus, abbas Obazinen (1159); Vincentius Kadlubek (1223)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.