Světci k nám hovoří...


sv. Pionius

Pionius

11. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Byl knězem ve Smyrně v Lydii a psal spisy na obranu víry. Byl zatčen a vyslýchal jej prokonsul Quintilianus, který naléhal, aby obětoval bohům. Pionius rázně odmítl a vyznal, že je křesťan a kněz, učitel pravdy a zbožnosti. Rozsudek, který prokonsul vynesl, zněl: "Pionius, muž bohaprázdný, který se prohlásil býti křesťanem, budiž stráven mstícím ohněm na zadostiučinění bohům a lidu na zastrašení." Pionius vystoupil klidně na hranici a jako poslední slova řekl: "Amen, ó Pane, vezmi mou duši k sobě!"

S ním prý byli vyslýcháni a pak také usmrceni i Dionysius, Sabina, Asklepiades, které již martyrologium neuvádí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eulogius, m. Cordubæ (859); Pionius (asi 250); Sophronius (639); Ioannes Baptista de Fabriano Righi (1539); Trophimus et Thalus (s. IV); Constantinus, imperator (s. VI); Vincentius, abbas (630); Vindicianus (ca. 712); Benedictus, ep. Mediolanen (725); Œngus Culdeus (ca. 824); Thomas Atkinson (1616); Ioannes Kearney (1653)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.