Světci k nám hovoří...


blah. Jan de Fabriano Righi

Ioannes Baptista de Fabriano Righi

11. března, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1539

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtické rodiny. Narodil se ve Fabrianu v ankonské provincii poblíž Jaderského moře. Světský život ho nelákal. Mimořádně brzy přijal kněžské svěcení a brzy nato vstoupil do františkánského řádu.

Jeho touhou bylo cele a ve skrytosti se věnovat Bohu. Našel si místo u Ankony, kde tiše působil jako duchovní správce, staraje se zvláště o nemocné v nouzi. Po jeho smrti se v souvislosti s ním udály mnohé zázraky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eulogius, m. Cordubæ (859); Pionius (asi 250); Sophronius (639); Ioannes Baptista de Fabriano Righi (1539); Trophimus et Thalus (s. IV); Constantinus, imperator (s. VI); Vincentius, abbas (630); Vindicianus (ca. 712); Benedictus, ep. Mediolanen (725); Œngus Culdeus (ca. 824); Thomas Atkinson (1616); Ioannes Kearney (1653)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.