Světci k nám hovoří...


Thomas Atkinson

11. března, připomínka
Úmrtí:1616


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eulogius, m. Cordubæ (859); Pionius (asi 250); Sophronius (639); Ioannes Baptista de Fabriano Righi (1539); Trophimus et Thalus (s. IV); Constantinus, imperator (s. VI); Vincentius, abbas (630); Vindicianus (ca. 712); Benedictus, ep. Mediolanen (725); Œngus Culdeus (ca. 824); Thomas Atkinson (1616); Ioannes Kearney (1653)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.