Světci k nám hovoří...


sv. Maxmilián

Maximilianus, m. Thebeste

12. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:295

ŽIVOTOPIS

Ve dvaceti letech měl v severní Africe, jako syn vojenského vysloužilce Tabia Viktora, nastoupit vojenskou službu. Odmítl, protože byl křesťanem. Stanul před soudem v Tebaste a prohlásil: "Jsem vojín Kristův, a proto nechci nosit na krku císařovu medaili." Prokonsul Dion Cassi jej upozornil, že si takovým zdůvodněním zpečetí rozsudek smrti. Uslyšel však odevzdanou odpověď: "Budiž za to Bůh pochválen." Maxmilián své šaty odkázal katovi a cestou na popravu nabádal lidi, aby poslouchali Boha, neboť je to v jejich prospěch. Byl mírný, přímý, laskavý a cítil se občanem ne na zemi, ale v nebi.

Když byl sťat, jeho otec prý projevoval Bohu vděčnost, že mu mohl obětovat takový dar.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximilianus, m. Thebeste (295); Petrus, Dorotheus et Gorgonius (303); Innocentius Pp I (417); Paulus Aurelianus (s. VI); Angela Salawa (1922); Aloysius Orione (1940); Petrus, Smaragdus et Hilarius (303); Theophanes Chronographus (817); Elphegus (951); Fina (1253); Hieronymus Gherarducci (ca. 1369); Iustina Francucci Bezzoli (1319)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.