Světci k nám hovoří...


sv. Dorotej, Petr a Gorgonius

Petrus, Dorotheus et Gorgonius

12. března, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:303

ŽIVOTOPIS

Tito tři patřili ke křesťanům v Diokleciánově paláci. Diokleciána k pronásledování poštval spoluvládce Galérius a jeho matka, protože křesťané odmítali obětovat. V únoru 303 začal Dioklecián pronásledování a vydal čtyři edikty týkající se křesťanů. 1. nařizoval postavit je mimo zákon, zbavit je všech občanských práv. 2. byl příkazem k zatýkání biskupů, kněží a jáhnů. 3. nutil křesťany odpadnout od víry a obětovat bohům. 4. hrozil smrtí všem, kdo by se vzepřeli císařským nařízením.

Petr měl na starosti vojenskou službu v paláci, Dorotej byl hlavním komorníkem, ale přijal prý také kněžské svěcení, a oba vynikali apoštolskou horlivostí. Dorotej věděl o plánech císaře a do poslední chvíle chtěl chránit své bratry. Oba i s dalším komorníkem Gorgonem byli hned po vyhlášení prvního ediktu zajati a krutě mučeni. První byl prý na řadě Dorotej, který povzbuzoval a těšil své spolubratry. V aréně podstoupil bičování, lámání kostí a rdoušení. S ním šli na krutou smrt i druzí dva, vědomi si toho, že žít s Kristem znamená s ním i umírat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximilianus, m. Thebeste (295); Petrus, Dorotheus et Gorgonius (303); Innocentius Pp I (417); Paulus Aurelianus (s. VI); Angela Salawa (1922); Aloysius Orione (1940); Petrus, Smaragdus et Hilarius (303); Theophanes Chronographus (817); Elphegus (951); Fina (1253); Hieronymus Gherarducci (ca. 1369); Iustina Francucci Bezzoli (1319)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.