Světci k nám hovoří...


sv. Pavel Aurelianus

Paulus Aurelianus

12. března, připomínka
Postavení:misionář a klášterní biskup
Úmrtí:s. VI

ŽIVOTOPIS

Pochází z Walesu z rodiny kmenového náčelníka. Přijal křesťanství a vstoupil do kláštera, kde jej vychovával sv. Iltut (pam. 6. 11.). Stal se mnichem a knězem. Kolem roku 511 se s dvanácti druhy vydal do Bretaně a v západní Francii založil řadu kostelů a klášterů. Roku 530 byl jmenován klášterním biskupem v Saint-Pol-de-Léon a zemřel v požehnaném věku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximilianus, m. Thebeste (295); Petrus, Dorotheus et Gorgonius (303); Innocentius Pp I (417); Paulus Aurelianus (s. VI); Angela Salawa (1922); Aloysius Orione (1940); Petrus, Smaragdus et Hilarius (303); Theophanes Chronographus (817); Elphegus (951); Fina (1253); Hieronymus Gherarducci (ca. 1369); Iustina Francucci Bezzoli (1319)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.