Světci k nám hovoří...


sv. Julián a Basilisa

Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide

6. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Sv. Julián a Basilisa byli manželé, kteří žili v době tvrdého pronásledování v Thébaidě. Julián pocházel z Egypta, ze vznešené křesťanské rodiny v Antinoe. Mládí prožil mezi přáteli, kteří jej utvrzovali ve víře a v jeho srdci vyrostla touha po zasvěceném životě. Na přání rodičů si našel sobě podobnou nevěstu, Basilisu. Dohodli se spolu pokračovat nejen v duchovním životě, ale pro míru upřednostňující lásky k Bohu i v životě panenském. Žili spolu jako bratr a sestra řeholním životem. Julián se po smrti svých rodičů rozhodl využít svého dědictví ve prospěch pronásledované církve. V Egyptě a Sýrii byl hlavním pronásledovatelem nástupce Diokleciána, Maximin. Jemu sloužili pohanští kněží, kteří pod vedením Marciána všechny nutili klanět se modlám. Obětní vodou kropili potraviny a sledujíce, kdo se modlářským praktikám vyhýbá, pátrali po křesťanech. Nejhůře na tom mohli být křesťané, kteří z důvodu pronásledování opustili své domovy, ale právě těch se ujímali Julián a Basilisa. Poskytovali jim služby, k nimž vybízí evangelium, a utvrzovali je ve víře. Julián si vzal na starost muže, Basilisa ženy a za tyto své bratry a sestry se vroucně modlili. Po příchodu nového císařského náměstka byli oba zatčeni a jako křesťané odsouzeni pro své vyznání. Legendy více hovoří o mučednictví Juliána, který napnutý mezi čtyřmi sloupy byl ztlučen holemi, pak cestou na popraviště bičován a sťat. Pozdější legendy hovoří o mnoha zázracích v souvislosti s jeho umučením, jejichž pravdivost se nedá zaručit.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Epiphania Domini; Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Andreas Corsini (1373); Ioannes de Ribera (1611); Carolus de Setia (1670); Rita a Jesus Lopez de Almeida (1913); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.