Světci k nám hovoří...


Quirinus, m. Romæ

25. března, připomínka
Úmrtí:s. inc.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini; Lucia Filippini (1732); Dula (s. inc.); Everardus de Nellenburgo (1078); Hilarius Januszewski (1945); Quirinus, m. Romæ (s. inc.); Latro bonus; Matrona, m. Thessalonicæ (s. inc.)); Mona (ca. 300); Hermelandus (ca. 720); Procopius, eremita (1053); Margarita Clitherow (1586); Iacobus Bird (1592); Iosaphata (Michaelina); Hordáshevska (1919); (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.