Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan de Ribera (Rivera)

Ioannes de Ribera

6. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:1611

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 12. 1532 v Seville ve Španělsku do zbožné rodiny vévody Petra z Alcalá. V dětství přišel o matku. Vystudoval na univerzitě v Salamance a v roce 1557 přijal kněžské svěcení. Potom vyučoval pět let teologii, a ještě před dovršením 30 let jej 27. 5. 1562 papež Pius IV. jmenoval biskupem Badajoz.

Po dobu šesti let vykonával své biskupské povinnosti s velkou horlivostí. Snad právě proto byl vybrán za titulárního patriarchu Antiochie a 3. 12. 1568 jmenován i arcibiskupem ve Valencii. Zde po několika měsících zjistil velkou uvolněnost morálky v celé provincii a ztrácel odvahu pro velikost úkolu. Napsal proto papeži prosbu o rezignaci, ale ten ji nepřijal. Po dobu 42 let, až do své smrti, vedl tedy Jan de Ribera diecézi s náležitou zodpovědností. Osobně poznal všechny kněze diecéze a soustředil se na pozvednutí jejich morálky i teologických vědomostí. Svolal proto v letech 1578 až 1599 sedm synod za účelem uvedení do praxe 16 dekretů všeobecného koncilu v Tridentu, který v roce 1545 zahájil papež Pavel III. a byl ukončen v roce 1563 papežem Piem IV.

Arcibiskup Jan de Ribera stavěl ve své diecézi chrámy a údajně založil i 33 klášterů. Ve Valencii otevřel kolej Božího Těla pro vzdělávání světských kněží, kterým poskytl také knihovnu s cennými rukopisy. Španělským králem Filipem III. byl v roce 1602 na dva roky jmenován i místokrálem Valencie.

V noci mnoho neodpočíval, ale věnoval se hlavně intenzivní modlitbě. Byl hlubokým ctitelem Eucharistie a svým příkladem doporučoval její adorace.

Zemřel po dlouhé trpělivě snášené nemoci v koleji Božího Těla. Jeho přímluvě bylo připisováno mnoho zázraků.

Za blahoslaveného jej 18. 9. 1796 prohlásil papež Pius VI. a 12. 6. 1960 byl papežem Janem XXIII. kanonizován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Epiphania Domini; Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Andreas Corsini (1373); Ioannes de Ribera (1611); Carolus de Setia (1670); Rita a Jesus Lopez de Almeida (1913); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.