Světci k nám hovoří...


Panacea de' Muzzi

27. března, připomínka
Úmrtí:1383


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rupertus, ep. Salisburgen (asi 718); Peregrinus de Phalerone (1232); Panacea de' Muzzi (1383); Franciscus Faá di Bruno (1888)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.