Světci k nám hovoří...


sv. Hilarion

Hilarion, hegumenus in Bithynias

28. března, připomínka
Postavení:řeholník, hegumen, kněz
Úmrtí:s. VIII.

ŽIVOTOPIS

V mládí vstoupil do kláštera, vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Mnichové z kláštera v Pelekitě na hoře Olympu v Bithynii ho po dalším roce zvolili za svého představeného (hegumena). Velmi mnoho se pak zasadil o zachování úcty k obrazům. Dle některých životopisů měl dar zázraků a byl za císaře Konstantina Kopronyma (kolem r. 750) mučen za obhajobu úcty k ikonám.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria V in Cena Domini; Hilarion, hegumenus in Bithynias (s. VIII.); Gunthramnus (593); Stephanus Harding (1134); Iosephus Sebastianus Pelczar (1924); Conon, monachus (1236); Ioanna Maria de Maillé (1414); Priscus, Malchus et Alexander (260); Cyrillus, diaconus (ca 362); Proterius (454); Gunthramnus (593); Antonius Patrizi (s. VIII); Antonius Patrizi (ca. 1311); Christophorus Wharton (1600); Renata Maria Feillatreau (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.