Světci k nám hovoří...


sv. Štěpán Harding

Stephanus Harding

28. března, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1134

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anglie, odkud přišel do molesmesského kláštera a odtud do Citeaux ve Francii. V tomto druhém klášteře byl zvolen opatem. Důsledně dbal na dodržování řádových pravidel. Nesouhlasil s tím, aby se výhradně řádových slavností účastnilo i panstvo od dvora, jak tomu bylo před jeho zvolením. Řeholníkům rovněž nedovolil, aby u sebe měli nějaké zlato nebo stříbro a jiné cennosti, které podle něj mohly odvádět od meditace a vnitřní zbožnosti. Kříže směly být jen dřevěné a svícny železné. Na bohoslužebných rouchách nechtěl mít ani zlaté a stříbrné protkávání. Usiloval o ducha chudoby a pokory. V době nedostatku sám chodil sbírat almužny pro své bratry.

Roku 1115 dostal od hraběte Hugona troyesského pozemek na vybudování dalšího kláštera, protože bylo mnoho žadatelů o přijetí. Bernarda (pozdějšího učitele církve) s 12 bratry poslal nový klášter vystavět. Ti přetvořili močálovité údolí v jasnou dolinu. Proto Bernard nazval to místo Clairvaux.

V roce 1116 bylo ustanoveno, aby citeauxský opat byl zároveň generálním opatem řádovým, čímž se Štěpánovi dostalo dalšího povýšení. Ke konci života mu slábl zrak až téměř oslepl. Zemřel s pověstí svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hilarion, hegumenus in Bithynias (s. VIII.); Gunthramnus (593); Stephanus Harding (1134); Iosephus Sebastianus Pelczar (1924); Conon, monachus (1236); Ioanna Maria de Maillé (1414); Priscus, Malchus et Alexander (260); Cyrillus, diaconus (ca 362); Proterius (454); Gunthramnus (593); Antonius Patrizi (s. VIII); Antonius Patrizi (ca. 1311); Christophorus Wharton (1600); Renata Maria Feillatreau (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.