Světci k nám hovoří...


Marcus, ep. Arethusius

29. března, připomínka
Úmrtí:364


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria VI in Passione Domini; Ludolphus (1250); Bertholdus, miles (asi 1188); Eustasius, ep. Neapolitan (s. III.); Marcus, ep. Arethusius (364); Arrnogastus, Archinimus et Saturninus (ca. 462); Gulielmus Tempier (1197); Ioannes Hambley (1587)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.