Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Leonard Murialdo

Leonardus Murialdo

30. března, připomínka
Postavení:kněz SDB, zakladatel
Úmrtí:1900

ŽIVOTOPIS

Narodil se 26. 10. 1828 v Turíně v Itálii. Ve věku 23 let se stal knězem a svůj život zasvětil obraně pracujících a odborné přípravě mládeže. Připojil se k činnosti Dona Boska a jeho působištěm se staly nejchudší čtvrtě města. Leželo mu na srdci zlo vykořisťování slabých, kterými ostatní opovrhovali, a snažil se jim pomáhat. Věnoval pozornost mladým učedníkům, dělníkům i vězňům. Usiloval o to, aby dělníci měli svou sociální organizaci s křesťanským charakterem, která by jim po všech stránkách pomáhala. A tak se postaral o to, aby piemontští dělníci nalezli svou důstojnost i hlas, který by jejich jménem mluvil k zaměstnavatelům, k úřadům i k vládním představitelům. Založil deník s názvem "Hlas dělníka", který se značně rozšířil a stal se významným v dělnickém hnutí, které mělo průkopnickou organizaci v "Katolickém dělnickém svazu", na jehož založení se podílel i Leonard Murialdo. Prosazoval dále účast katolíků i na politickém životě.

Vše závisí na tom, jak si společnost, k níž patří každý člověk, váží druhého člověka a lidské důstojnosti. Tedy na spravedlivém postoji jednoho k druhému, kterého máme milovat jako sami sebe. Nikomu nemá být jedno, jak se žije druhým kolem něj. Příkladem je otec Leonard. Don Bosko ho také prý udělal ředitelem výchovného ústavu pro zanedbané děti. Leonard do každé své činnosti vkládal lásku k Bohu a k člověku, mysle stále na oba. Mimo jiné rozšiřoval i Mariánskou úctu. Založil turínskou "Společnost svatého Josefa", která se pak jako kongregace rozšířila, dále oratoř, sirotčince i rolnická družstva. Viděl do budoucnosti a napsal: "Budoucnost patří demokracii... a je na nás katolících, aby to byla demokracie křesťanská, nikoliv demagogická."

Zemřel v Turíně ve věku 71 let. Pavel VI. ho v roce 1963 blahořečil a 3. 5. 1970 kanonizoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabbatum Sanctum; Ioannes Climacus (649); Leonardus Murialdo (1900); Amadeus Nonus (1472); Ludovicus de Casaurea (Archangelus); Palmentieri (1885); Secundus, m. in Traspadana (století neznámé); Petrus Regalado de Vallisoleto (1456); Regulus (s. IV.); martyres Constantinopoli sub Constantio (s. IV.); p. Syracusan (ca. 600); Osburga (ca. 1018); Clinius (post 1030)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.