Světci k nám hovoří...


blah. Amadeus Nonus (Savojský)

Amadeus Nonus

30. března, připomínka
Postavení:vévoda
Úmrtí:1472

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1. 2. 1435 v Thonon-les-Bains jako syn savojského vévody Ludvíka a Anny roz. Lusignanové. Z dynastických důvodů se oženil s Jolandou, dcerou francouzského krále Karla VII. Volba byla šťastná. Jolanda s ním sdílela duchovní hloubku i mravní citlivost. Byla mu skutečnou oporou a pomáhala mu vládnout. Amadeus trpěl epilepsií, která se u něj objevila až v době manželství. Jeho nemoc si bratři a šlechta vícekrát vzali za záminku k pokusu zbavit ho vlády, ale nepodařilo se jim to.

Nad mnohými vítězil svou ušlechtilostí. Byl vévodou, který dával vždy přednost míru a více než o politické problémy dbal o dobro poddaných. Ošetřoval nemocné, sytil hladové, pro žebráky otevřel jídelnu a kromě kostelů a klášterů dával stavět nemocnice. Pečlivě vychovával děti, vštěpujíce jim zásady v duchu víry.

V roce 1459 byl na synodě v Mantově zvolen za vůdce křížové výpravy proti Turkům, kteří obsadili Konstantinopol. Po smrti svého otce v roce 1464 spojil dohromady tři státy, aby zabránil válce mezi Ludvíkem XI. a Karlem.

Po zhoršení vleklé choroby předal v roce 1469 vládu do rukou Jolandy, protože nejstarší syn Karel byl mrtev. Svou nemoc snášel s velkou trpělivostí, přijímaje ji jako milost od Pána. Přesídlil také do Vercelli, kde ve věku 37 let skonal. Před smrtí ještě prý zopakoval to, co mu leželo na srdci: "Milujte chudé, buďte spravedliví, a Pán dá pokoj vaší zemi."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabbatum Sanctum; Ioannes Climacus (649); Leonardus Murialdo (1900); Amadeus Nonus (1472); Ludovicus de Casaurea (Archangelus); Palmentieri (1885); Secundus, m. in Traspadana (století neznámé); Petrus Regalado de Vallisoleto (1456); Regulus (s. IV.); martyres Constantinopoli sub Constantio (s. IV.); p. Syracusan (ca. 600); Osburga (ca. 1018); Clinius (post 1030)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.