Světci k nám hovoří...


sv. Sekund

Secundus, m. in Traspadana

30. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. inc.

ŽIVOTOPIS

Patřil mezi vznešené pohany. Hledaje pravdu navštěvoval v Asti křesťany odsouzené na smrt. Při cestě do Milána se setkal s Faustinem a Jovitou, kteří mu pomohli zcela otevřít oči a od nich přijal křest, k němuž potřebná voda prý začala náhle pršet z oblaku.

Se svým přítelem Sapriciusem, který byl římským prefektem, putovali z Asti do Tortony, kde biskup Marcián očekával proces. Na něm byl odsouzen k mučednické smrti. Sekund mu pak donesl Tělo Páně a protože jeho tělo později pohřbil, byl zajat a mučen. Jelikož se odmítl zříci víry, byl dle zprávy z IX. století sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Climacus (649); Leonardus Murialdo (1900); Amadeus Nonus (1472); Ludovicus de Casaurea (Archangelus); Palmentieri (1885); Secundus, m. in Traspadana (s. inc.); Petrus Regalado de Vallisoleto (1456); Regulus (s. IV.); martyres Constantinopoli sub Constantio (s. IV.); p. Syracusan (ca. 600); Osburga (ca. 1018); Clinius (post 1030)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.