Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Petr Regalado de Vallisoleto

Petrus Regalado de Vallisoleto

30. března, připomínka
Postavení:kněz, řeholník OFM
Úmrtí:1456

ŽIVOTOPIS

Pochází z kastilského Vallaloidu, kde se kolem roku 1390 narodil Petrovi a Marii de la Costanilla. Otec mu brzy zemřel a matka jej pečlivě vychovávala v křesťanském duchu. Již ve 13 letech nastoupil do františkánského konventu a brzy si všiml nedodržování původní řehole. To ho vedlo k tomu, že se stal žákem Petra z Villacreces. Navštěvoval ho v jeho poustevně a pak se stal jeho spolupracovníkem. Zároveň byl stoupencem Bernardina Sienského.

Ve 25 letech se stal knězem a novicmistrem nového konventu v Abrojo. Za účelem reformy kastilské provincie se odtud vydával na cesty až do svých 60 let.

U jeho hrobu se udály zázraky, někteří z poutníků se uzdravili od svých nemocí a místo získalo proslulost. Za 36 let po Petrově smrti k místu přišla i královna Isabela, která chtěla vidět Petrovo tělo. Po otevření hrobky se podivili, že je našli neporušené. Následovalo přenesení pod náhrobek od královny a začalo se s přípravou beatifikačního procesu, který skončil r. 1648 a do seznamu svatých byl pak zapsán roku 1746.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabbatum Sanctum; Ioannes Climacus (649); Leonardus Murialdo (1900); Amadeus Nonus (1472); Ludovicus de Casaurea (Archangelus); Palmentieri (1885); Secundus, m. in Traspadana (století neznámé); Petrus Regalado de Vallisoleto (1456); Regulus (s. IV.); martyres Constantinopoli sub Constantio (s. IV.); p. Syracusan (ca. 600); Osburga (ca. 1018); Clinius (post 1030)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.