Světci k nám hovoří...


sv. Benjamín

Beniamin, m. in Perside

31. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 420

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 400 v Persii. Stal se jáhnem a začal hlásat křesťanskou víru ctitelům ohně a slunce. Tehdy, za Isdegardova syna krále Bahrama V., byli křesťané krutě pronásledováni. Benjamin byl zajat a uvržen do temného žaláře s nedostatkem vzduchu, kde strávil dva roky.

Po válce císaře Theodosia II., kdy Peršané asi po roce 420 byli poraženi, poslal císař vyslance ke králi Bahramovi s výzvou o zastavení pronásledování křesťanů. Vyslanec se prý dozvěděl o věznění Benjamína a žádal jeho propuštění na svobodu. Král žádosti vyhověl jen pod podmínkou, že nebude už šířit mezi Peršany křesťanství. Benjamín však s takovou podmínkou nesouhlasil a chtěl raději zůstat ve vězení. Vyslanec přesto jeho propuštění vyjednal. Přes výslovný králův zákaz pokračoval Benjamín v evangelizaci a obracel další ctitele ohně a slunce ke Kristu. Byl znovu zajat a odsouzen k mučednické smrti. Jeho tělo prý postupně propíchali nesčetnými jehlicemi. Přitom on do posledního dechu vzdával Bohu chválu. Někde se uvádí, že byl nakonec naražený na kůl.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Balbina (před rokem 595); Beniamin, m. in Perside (asi 420); Guido, abbas (1046); Bonaventura Tornielli (1491); Agilolphus (751/752); Christophorus Robinson (1597); Natalia Tulasiewicz (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.