Světci k nám hovoří...


sv. Eustáz

Eustasius, abbas

2. dubna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:629
Atributy:opat s knihou a berlou, nemocní, obrazy model

ŽIVOTOPIS

Pochází z Burgundska ve Francii. Byl Kolumbánovým žákem a později se po něm stal opatem reformního kláštera Luxeuil. Působil také jako horlivý misionář u Warassků a Bavorů. Měl potíže při vedení svých mnichů, kteří nechtěli dodržovat přísnější reformní pravidla a opakovaně se snažili proti nim bouřit. Eustáz měl i charisma uzdravovat posedlé, slepé a nemocné horečkou. Zemřel v Luxeuil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Paola (1507); Eustasius, abbas (629); Didacus Aloysius de San Vitores (1672); Elisabeth Vendramini (1860); Franciscus Coll (1875); Leopoldus de Gaiche (1815); Apphianus (306); Theodora, m. in Palæstina (307); Abundius, ep. Comen (468); Victor, ep. Capuan (554); Nicetius, ep. Lugdunen (573); Ioannes Paine (1582); Petrus Calungsod (1672); Gulielmus Apor (1945); Nicolaus Čarneckyj (1959); Maria a Sancto Ioseph (Laura); Alvarado (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.