Světci k nám hovoří...


sv. František Coll

Franciscus Coll

2. dubna, připomínka
Postavení:kněz OP, zakladatel kongregace
Úmrtí:1875

ŽIVOTOPIS

Narodil se 18. 5. 1812 v Gombreny ve Španělsku jako poslední z deseti dětí katalánského dělníka. V 16 letech vstoupil do dominikánského řádu a asi po deseti letech přijal kněžské svěcení. Horlivě působil jako misionář a kazatel po venkovských obcích. Za účelem výchovy a výuky dětí z venkova založil v srpnu 1856 novou kongregaci jako větev II. řádu sv. Dominika "De la Anunciata". Po mrtvici v r.1869 zcela oslepl a o šest let později ve svém rodišti zemřel. V roce 1979 byl blahořečený Janem Pavlem II. a kanonizován byl 11. 10. 2009 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Paola (1507); Eustasius, abbas (629); Didacus Aloysius de San Vitores (1672); Elisabeth Vendramini (1860); Franciscus Coll (1875); Leopoldus de Gaiche (1815); Apphianus (306); Theodora, m. in Palæstina (307); Abundius, ep. Comen (468); Victor, ep. Capuan (554); Nicetius, ep. Lugdunen (573); Ioannes Paine (1582); Petrus Calungsod (1672); Gulielmus Apor (1945); Nicolaus Čarneckyj (1959); Maria a Sancto Ioseph (Laura); Alvarado (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.