Světci k nám hovoří...


blah. Leopold de Gaiche

Leopoldus de Gaiche

2. dubna, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1815

ŽIVOTOPIS

Pocházel z perugijské diecéze. V 18 letech vstoupil do františkánského řádu a jako misionář prošel umbrijskou krajinou. Při svých působivých kázáních používal často kříž nebo trnovou korunu. Po svých misijních kázáních zavedl první přijímání dětí.

V době francouzské revoluce byli františkáni z klášterů vyhnáni a Leopold se vrátil do Monteluka u Spoleta, kde zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Paola (1507); Eustasius, abbas (629); Didacus Aloysius de San Vitores (1672); Elisabeth Vendramini (1860); Franciscus Coll (1875); Leopoldus de Gaiche (1815); Apphianus (306); Theodora, m. in Palæstina (307); Abundius, ep. Comen (468); Victor, ep. Capuan (554); Nicetius, ep. Lugdunen (573); Ioannes Paine (1582); Petrus Calungsod (1672); Gulielmus Apor (1945); Nicolaus Čarneckyj (1959); Maria a Sancto Ioseph (Laura); Alvarado (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.