Světci k nám hovoří...


Pientius

13. března, připomínka
Úmrtí:s.VI


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Macedonius, Patricia et Modesta, m. Nicomediæ (století neznámé); Leandrus (asi 600); Christina, m. in Perside (559); Agnellus de Pisis (asi 1236/1275); Macedonius et Modesta (s. inc.); Sabinus, m. Hermopoli (c. IV.); Pientius (s.VI); Eldradus (ca. 840); Rudericus et Salomon (857); Ansovinus (866); Petrus Secundus (1208); Francisca Tréhet (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.