Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Placid Riccardi

Placidus Riccardi

14. března, připomínka
Postavení:kněz, rektor OSB
Úmrtí:1915

ŽIVOTOPIS

Narodil se 24. 6. 1844 v Trevi, v Itálii. V roce 1866 vstoupil v Římě do benediktinského řádu, stal se knězem a pak opatem-vikářem. Byl také zpovědníkem řeholnic a pak rektorem v klášteře Farfa v Sabinských horách. Tam byl také nazýván apoštol Sabinů. Po svém těžkém onemocnění prožil poslední léta v klášteře sv. Pavla Za hradbami v Římě. Blahořečen byl v prosinci 1954.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mathildis (968); Paulina, religiosa (1107); Eva Montis Cornelii (ca. 1265); Placidus Riccardi (1915); Alexander, m. Pidnæ (ca. 390); Lazarus, ep. Mediolanen (s. V); Leobinus (ca. 557); Iacobus Cusmano (1888)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.