Světci k nám hovoří...


sv. Valentin z Récia

Valentinus, ep. Rhćtić

7. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 450
Patron:Pasova
Atributy:biskupský oděv, kříž

ŽIVOTOPIS

Jako misionář přišel do Pasova v Bavorsku, avšak v evangelizaci tohoto kraje neuspěl pro souběžné působení ariánů. O hlásání Božího slova se tam pokoušel třikrát. Mezi tím byl v Římě, kde jej papež Lev I. vysvětil na biskupa a doporučil mu návrat. V případě, že by opět neuspěl, měl dovolení působit na jiném území. Znovu se pokusil v slzách zasévat slovo, kterému bylo dopřáno růst až za jeho nástupce Severina. Byl vyhnán a za obyvatele se modlil. Jeho cesty pak vedly na dvě další působiště. Přes Alpy do jižních Tyrol, kde byl přijat u Meranu, a do Švýcar, kde působil požehnaně jako biskup v Reciu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1131); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.