Světci k nám hovoří...


sv. Leokricie

Leocritia

15. března, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:859

ŽIVOTOPIS

Je o ní psáno 11. 3. v životopise sv. Eulogia, od nějž byla pokřtěna a ve víře vedena. S ním byla také zatčena a za čtyři dny po něm pro víru a lásku ke Kristu popravena.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludovica de Marillac (1660); Zacharias, Pp. (752); Leocritia (859); Artemidis Zatti (asi 1951); Menignus (ca. 250); Gulielmus Hart (1583); Sisebutus (1086); Clemens Maria Hofbauer (1820); Placidus Riccardi (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.