Světci k nám hovoří...


sv. Klement Hofbauer

Clemens Maria Hofbauer

15. března, připomínka
Postavení:kněz, lidový misionář CSsR
Úmrtí:1820
Patron:pekařů, Vídně, Varšavy
Atributy:růženec

ŽIVOTOPIS

Tento rodák z Tasovic u Znojma je v martyrologiu uveden u dnešního data, ale v Česku má slavenou památku podle českého kalendáře až 20. 5.

Původně se vyučil pekařem. Pro chudobu a touhu po studiu odešel do ciziny. Po různých cestách přijal v Římě svátost kněžství a vstoupil do řádu redemptoristů, který pak uvedl do Varšavy. Po požehnaném působení byl z ní vypovězen a ve svém apoštolském působení pokračoval ve Vídni. Více v jeho životopise zde

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludovica de Marillac (1660); Zacharias, Pp. (752); Leocritia (859); Artemidis Zatti (asi 1951); Menignus (ca. 250); Gulielmus Hart (1583); Sisebutus (1086); Clemens Maria Hofbauer (1820); Placidus Riccardi (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.