Světci k nám hovoří...


Eusebia, abbatissa

16. března, připomínka
Úmrtí:ca. 680


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Heribertus (1021); Iulianus, m. in Cilicia (s. IV); Iulianus, m. in Cilicia (s. IV); Papas (s. IV); Eusebia, abbatissa (ca. 680); Ioannes Cacciafronte (1181); Ioannes Sordi seu Cacciafronte (1181); Ioannes Amias et Robertus Dalby (1589)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.